Naar de inhoud
Lees voor

NIET MEER TE KIEZEN VANAF 2024-2025 – Katholiek in de Republiek

Carolina Lenarduzzi
Vantilt, 2019, 327 p.
G20-15

In 1580 besloten de Staten-Generaal de katholieke eredienst te verbieden en de katholieke kerken te confisqueren. Priesters mochten niet langer missen opdragen en katholieken konden geen publieke ambten meer bekleden. Ze werden tweederangs burgers! Dit onderwerp komt in veel geschiedenisboeken aan de orde maar daar wordt weinig aandacht besteed aan de vraag hoe individuele katholieken toch het geloof konden blijven belijden (in 1650 was 30% van de bevolking nog katholiek). Aan de hand van kronieken, dagboeken, liederen en kleding bespreekt de schrijfster op verrassende wijze hoe men de achterstelling door de gereformeerden wist te weerstaan en hoezeer leken bijdroegen aan het voortbestaan van de kerk. Tegelijkertijd geeft ze een inkijkje in de persoonlijke belevingswereld van de gewone katholiek.

Meedoen?

Senia helpt graag bij het vinden van een leesclub die bij je past.