Naar de inhoud
Lees voor

Filosofie voor iedereen. Senia tipt

In april is het weer de Maand van de Filosofie. Er valt van alles te beleven. Senia geeft lees- en luistertips voor dummies en ervaren filosofiefans.

Leeswijzers filosofie

Onze werkgroep filosofie heeft de afgelopen jaren een gevarieerd aanbod aan filosofieboeken samengesteld. Van denkers als Aristoteles, Immanuel Kant en Simone de Beauvoir tot filosofische thema’s als geluk, vrijheid en vriendschap. Genoeg te kiezen dus. Bekijk boeken >

Boeken voor beginners

Voor beginnende filosofielezers tippen we een laagdrempelige selectie boeken. Leuk om volgend seizoen met je leesclub te bespreken. Of om gewoon lekker alleen te lezen.

Podcast over grote denkers

Schopenhauer, Socrates, Freud, Sarte.. het zijn slechts enkele denkers die aan bod komen op de podcast van Centre Erasme. Elke aflevering staat telkens één filosoof centraal. Een hoofdgast en een presentator gaan over zijn of haar denken in gesprek. De podcast Filosofie is voor iedereen te volgen. Luister hier >

Primaire teksten

Onze werkgroep filosofie stelde een lijst met oorspronkelijke filosofische teksten samen. De lijst is bedoeld voor leden die zich verder willen verdiepen in het werk van een of meer filosofen. De titels zijn over het algemeen redelijk toegankelijk en worden gebruikt in een aantal bachelor programma’s op Nederlandse universiteiten. Het is niet de bedoeling om een ‘compleet’ overzicht te geven, maar we nodigen leden uit om aanvullende titels op te geven. Van deze titels zijn geen leeswijzers beschikbaar.

 1. Adorno, Theodor. Aspecten van het nieuwe rechts-radicalisme
 2. Arendt, Hannah. De menselijke conditie
 3. Aristoteles. Ethica Nicomachea
 4. Augustinus. Belijdenissen
 5. Bacon, Francis. Nieuw-Atlantis
 6. Barthes, Roland. Mythologieën
 7. Benjamin, Walter. Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid en andere essays
 8. Berlin, Isaiah. Twee opvattingen van vrijheid
 9. Camus, Albert. De mythe van Sisyphus
 10. De Beauvoir, Simone. Pleidooi voor een moraal van dubbelzinnigheid
 11. Descartes, René. Verhandeling over de methode (Discours de la methode)
 12. Descartes, René. Meditaties
 13. Dijksterhuis, Eduard. De Mechanisering van het wereldbeeld
 14. Epictetus. Zakboekje
 15. Epicurus. Brief over het geluk
 16. Habermas, Jurgen. Over democratie
 17. Hegel. Over de esthetiek
 18. Hegel. Het oudste systeemprogramma van het Duitse Idealisme
 19. Heidegger, Martin. Inleiding in de metafysica
 20. Heidegger, Martin. De vraag naar de techniek
 21. Hobbes, Thomas. Leviathan
 22. Hume, David. Gesprekken over de natuurlijke religie
 23. Jaspers, Karl. De schuldvraag. Over de politieke aansprakelijkheid van Duitsland
 24. Kant, Immanuel. Prolegomena. Inleiding tot Kants hoofdwerk Kritiek van de zuivere rede
 25. Kant, Immanuel. Naar de eeuwige vrede
 26. Kierkegaard, Sören. Ironie
 27. Lyotard, Jean-François. Het postmoderne weten
 28. Marcus Aurelius. Persoonlijke notities
 29. Marx, Karl en Friedrich Engels. Het communistisch manifest
 30. Merleau-Ponty, Maurice. De wereld waarnemen
 31. Mill, John Stuart. Over Vrijheid
 32. Murdoch, Iris. De soevereiniteit van het goede
 33. Nietzsche, Friedrich. Genealogie van de Moraal
 34. Nussbaum, Martha. Het koninkrijk van angst
 35. Ortega y Gasset, José. Wat is filosofie?
 36. Plato. Politeia. De Ideale Staat
 37. Rousseau, Jean Jacques. Het maatschappelijk verdrag
 38. Russell, Bertrand. Problemen der filosofie
 39. Sartre, Jean-Paul. De walging
 40. Schmitt, Carl. Het begrip politiek
 41. Scruton, Roger. Filosofisch denken. Handleiding voor nieuwsgierige mensen
 42. Seneca. Gelukkig leven
 43. Spinoza. Korte verhandeling over God, de mens en zijn geluk
 44. Spinoza. Theologisch-politiek traktaat
 45. Leo Elders. Thomas van Aquino. Een inleiding tot zijn leven en denken, onder andere Summa theologiae
 46. Thomas van Aquino. Over het zijnde en het wezen (met toelichting van Rudi te Velde)
 47. Plato. Eros en de filosofie. Plato’s Symposium: analyse en interpretatie. Rudi te Velde
 48. Verhoeven, Cornelis. Inleiding in de verwondering
 49. Voltaire. Candide
 50. Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus

Over filosofie lezen is interessant. Erover van gedachten wisselen met anderen is nog boeiender. Je hoeft geen kenner te zijn voor een leesclub filosofie, iedereen kan meedoen. Word lid van één van onze leesclubs filosofie. Meer info >